Ηγεμονία

    Την ηγεμονία που έχετε, την ασκείτε πια σαν τυραννίδα, που η απόκτηση της θεωρήται άδικη, αλλά η παραίτηση απ’ αυτήν θα ήταν επικίνδυνη.

 Θουκιδίδης