Ηγεμονία

    Την ηγεμονία που έχετε, την ασκείτε πια σαν τυραννίδα, που η απόκτηση της θεωρήται άδικη, αλλά η παραίτηση απ’ αυτήν θα ήταν επικίνδυνη.

 Θουκιδίδης

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s